Thống Nhất

Phòng tiệc Thống Nhất với diện tích 200sqm  là không gian hoàn hảo dành cho các sự kiện đặc biệt của bạn. See more » Kiểm tra phòng trống và giá

Thăng Long

Phòng hội thảo chức năng tại tầng 3 của khách sạn với diện tích 45sqm phù hợp cho các hội thảo từ 18-40 khách.  See more » Kiểm tra phòng trống và giá

Thắng Lợi

Phòng hội thảo chức năng tại tầng 3 của khách sạn với diện tích 40sqm phù hợp cho các hội thảo từ 18-35 khách See more » Kiểm tra phòng trống và giá

Hoàn Kiếm

Phòng hội thảo chức năng tại tầng 3 của khách sạn với diện tích 100sqm được trang bị wifi phù hợp cho các hội thảo từ 40 - 60 khách.  See more » Kiểm tra phòng trống và giá