Phòng Superior

Thành lập vào năm 1926 với vị trí đắc địa độc nhất thủ đô Hà Nội, gần các trung tâm văn hóa, thương mại, tài chính, Khách sạn Hòa Bình là một trong những công trình kiến trúc độc đáo ghi dấu ấn của người Pháp. Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, Khách sạn Hòa Bình đã vinh dự được đón nhiều đoàn ngoại giao, các lãnh đạo cấp cao cùng những doanh nhân trong nước và quốc tế. See more » Kiểm tra phòng trống và giá

Phòng Deluxe

Thành lập vào năm 1926 với vị trí đắc địa độc nhất thủ đô Hà Nội, gần các trung tâm văn hóa, thương mại, tài chính, Khách sạn Hòa Bình là một trong những công trình kiến trúc độc đáo ghi dấu ấn của người Pháp. Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, Khách sạn Hòa Bình đã vinh dự được đón nhiều đoàn ngoại giao, các lãnh đạo cấp cao cùng những doanh nhân trong nước và quốc tế. See more » Kiểm tra phòng trống và giá

Phòng Junior Suite

Thành lập vào năm 1926 với vị trí đắc địa độc nhất thủ đô Hà Nội, gần các trung tâm văn hóa, thương mại, tài chính, Khách sạn Hòa Bình là một trong những công trình kiến trúc độc đáo ghi dấu ấn của người Pháp. Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, Khách sạn Hòa Bình đã vinh dự được đón nhiều đoàn ngoại giao, các lãnh đạo cấp cao cùng những doanh nhân trong nước và quốc tế. See more » Kiểm tra phòng trống và giá

Executive Suite

Thành lập vào năm 1926 với vị trí đắc địa độc nhất thủ đô Hà Nội, gần các trung tâm văn hóa, thương mại, tài chính, Khách sạn Hòa Bình là một trong những công trình kiến trúc độc đáo ghi dấu ấn của người Pháp. Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, Khách sạn Hòa Bình đã vinh dự được đón nhiều đoàn ngoại giao, các lãnh đạo cấp cao cùng những doanh nhân trong nước và quốc tế. See more » Kiểm tra phòng trống và giá