Thông tin liên hệ

Hòa Bình Hotel
 
Địa chỉ: 27 đường Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Việt Nam
Tel: 024 3825 3315 - 3825 3692 * Fax: 024 3826 9818
Email: sm@hoabinhhotel.com -  reservation2@hoabinhhotel.com

Xin hãy điền đầy đủ những thông tin ở form sau, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất