Thắng Lợi

Phòng hội thảo chức năng tại tầng 3 của khách sạn với diện tích 40sqm phù hợp cho các hội thảo từ 18-35 khách

Phòng hội thảo chức năng tại tầng 3 của khách sạn với diện tích 40sqm phù hợp cho các hội thảo từ 18-35 khách

   + Thiết kế linh hoạt

   + Hệ thống âm thanh, hình ảnh tối tân

   + Hệ thống đường truyền wifi nhanh và ổn định