Thăng Long

Phòng hội thảo chức năng tại tầng 3 của khách sạn với diện tích 45sqm phù hợp cho các hội thảo từ 18-40 khách. 

Phòng hội thảo chức năng tại tầng 3 của khách sạn với diện tích 45sqm phù hợp cho các hội thảo từ 18-40 khách. 

   + Thiết kế linh hoạt

   + Hệ thống âm thanh, hình ảnh tối tân

   + Hệ thống đường truyền wifi nhanh và ổn định