Notice: Undefined index: check_in in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 7

Notice: Undefined index: check_out in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 8

Notice: Undefined index: room in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 10

Thông tin đặt phòng

Thông tin đặt phòng


Kiểm tra thông tin

Thông tin đặt phòng

Phòng HB Suite

Giá bao gồm bữa sáng tự chọn, trái cây, nước suối và internet trong phòng. Không bao gồm phí dịch vụ và VAT.