Support

(84-4) 38253315

kshoabinh@hn.vnn.vn

Phone

(84-4) 38253315

easytravel@hn.vnn.vn

Contact

(84-4) 38269818

hoabinhhtl@gmail.com
Send Us a Message!

Thanks for contacting with us!

Địa chỉ: 27 Lý Thường Kiệt - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 38253315 - 38253692 *

Fax: (84-4) 38269818

Email: kshoabinh@hn.vnn.vn - easytravel@hn.vnn.vn hoabinhhtl@gmail.com

Webite: http://hoabinhhotel.com

Add: 27 Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi - Vietnam
Tel: (84-4) 38253315 - 38253692 * Fax: (84-4) 38269818
Email: kshoabinh@hn.vnn.vn - easytravel@hn.vnn.vn - hoabinhhtl@gmail.com
www.hoabinhhotel.com