Meeting Room - Thống Nhất

Phòng tiệc Thống Nhất với diện tích 200sqm  là không gian hoàn hảo dành cho các sự kiện đặc biệt của bạn.
Guest Room Facilities

Phòng tiệc Thống Nhất với diện tích 200sqm  là không gian hoàn hảo dành cho các sự kiện đặc biệt của bạn.

   - Thiết kế linh hoạt

   - Hệ thống âm thanh, hình ảnh tối tân

   - Hệ thống chiếu sáng hiện đại

   - Sức chứa 150 khách cho tiệc ngồi  hoặc 200 khách cho tiệc đứng