Meeting Room - Thắng Lợi

Phòng hội thảo chức năng tại tầng 3 của khách sạn với diện tích 40sqm phù hợp cho các hội thảo từ 18-35 khách
Guest Room Facilities

Phòng hội thảo chức năng tại tầng 3 của khách sạn với diện tích 40sqm phù hợp cho các hội thảo từ 18-35 khách

   - Thiết kế linh hoạt

   - Hệ thống âm thanh, hình ảnh tối tân

   - Hệ thống đường truyền wifi nhanh và ổn định