SELECT * FROM fs_rooms_categories_en WHERE id = '37'

Meeting Room - Thắng Lợi

When privacy is crucial, our Thang Loi is a sophisticated venue for exclusive meetings. Settle for up to 35 people, the Thang Loi is ideal for executive sessions and closed meeting.
Guest Room Facilities

Phòng hội thảo chức năng tại tầng 3 của khách sạn với diện tích 40sqm phù hợp cho các hội thảo từ 18-35 khách

   - Thiết kế linh hoạt

   - Hệ thống âm thanh, hình ảnh tối tân

   - Hệ thống đường truyền wifi nhanh và ổn định