SELECT * FROM fs_rooms_categories_en WHERE id = '41'

Happy Lunch

Office lunch with a rich buffet menu, at a reasonable price. Professional service style, attentive and enthusiastic....
Guest Room Facilities

* Cơm trưa văn phòng : thực đơn tự chọn phong phú, với mức giá hợp lý
* Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo nhiệt tình.
* Phòng tiệc riêng biệt có sức chứa từ 20 đến 200 khách.