Notice: Undefined index: check_in in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 7

Notice: Undefined index: check_out in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 8

Notice: Undefined index: room in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 10

Thông tin đặt phòng

Thông tin đặt phòng


Kiểm tra thông tin

Thông tin đặt phòng

Superior Single room

  • Ngày đến
    Notice: Undefined index: check_in in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 78
  • Ngày đi
    Notice: Undefined index: check_out in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 79
  • Phòng
    Notice: Undefined index: room in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 80
  • Người lớn
    Notice: Undefined index: adults in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 81
  • Giá 1,900,000 VNĐ
  • Tổng tiền: Liên hệ

Giá bao gồm bữa sáng tự chọn, trái cây, nước suối và internet trong phòng. Không bao gồm phí dịch vụ và VAT.