Notice: Undefined index: check_in in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 7

Notice: Undefined index: check_out in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 8

Notice: Undefined index: room in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 10

Thông tin đặt phòng

Thông tin đặt phòng


Kiểm tra thông tin

Thông tin đặt phòng

Deluxe Extra Bed Room

 • Ngày đến
  Notice: Undefined index: check_in in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 78
 • Ngày đi
  Notice: Undefined index: check_out in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 79
 • Phòng
  Notice: Undefined index: room in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 80
 • Người lớn
  Notice: Undefined index: adults in /home/nhhoaaso/public_html/modules/bookings/views/booking/default.php on line 81
 • Giá 2,200,000 VNĐ
 • Tổng tiền: Liên hệ

Giá bao gồm bữa sáng tự chọn, trái cây, nước suối và internet trong phòng. Không bao gồm phí dịch vụ và VAT.